Monitorowanie silnika

Jakie media i ich parametry mają wpływ na pracę silnika?

Wszyscy wiedzą, że do pracy silnika niezbędne jest paliwo i powietrze, a właściwie tlen w nim zawarty. Ale to nie wszystko. Aby elementy mechaniczne mogły ze sobą współpracować konieczne jest ich smarowanie – czyli olej silnikowy. Poza tym, w czasie pracy silnika wydziela się ciepło i aby nie doprowadzić do jego przegrzania musimy obniżać temperaturę, więc niezbędne będzie chłodziwo – najczęściej płyn (np. borygo), woda lub rzadko powietrze.

O ile brak jednego z dwóch pierwszych mediów (powietrze, paliwo) doprowadzi do zatrzymania silnika bez jego uszkodzenia, to już brak chłodziwa lub smarowania raczej kończy się awarią, często nie małą, samego silnika. W związku z czym namawiam do zastosowania odpowiednich i sprawnych wskaźników na tablicy silnikowej informujących o parametrach oraz ich obserwacji, tak aby móc reagować we właściwym czasie i mieć sprawny system napędowy w momencie gdy jego użycie będzie niezbędne.

Najprostszym system monitorowania ciśnienia oleju lub temperatury układu chłodzenia są czujniki stykowe podłączone do odpowiednich lampek sygnalizacyjnych i sygnału dźwiękowego. W tym przypadku mamy jednak tylko sygnalizację osiągnięcia wartości alarmowych, konieczna jest więc ich znajomość i niestety, nie mamy możliwości obserwowania tych parametrów w dłuższym czasie. Tak więc, w przypadku pojawienia się alarmu, pozostaje do wyboru jedna z opcji: silnik stop i brak napędu do czasu usunięcia awarii lub utrzymanie silnika w ruchu i ryzyko jego uszkodzenia w każdej chwili.

Innym rozwiązaniem jest system pomiarowy z wskaźnikami wartości ciśnienia czy temperatury. Tutaj mamy dość duży wybór. Od wskaźników wskazówkowych – zarówno analogowych jak i elektronicznych do czysto cyfrowych. Obecne technologie pozwalają na łączenie obu sposobów wyświetlania. Jednym z przykładów są wyświetlacze programowalne podobne do tabletów, a także możliwość wykorzystania tzw ploterów do tego celu. Mamy do dyspozycji również tzw. sterowniki silnikowe. Czyli, niekoniecznie skomplikowane w obsłudze, urządzenia elektroniczne dedykowane do kontroli i ewentualnie sterowania silnikami spalinowymi. Wspólną cechą dla tego typu rozwiązań jest możliwość obserwacji parametrów i ich zmian. Ma to bardzo praktyczne zastosowania:

  • możemy stale monitorować wartości i na ich podstawie decydować o obciążeniu silnika
  • widzimy szybkość i kierunek zmian wartości (znacznie łatwiejsza decyzja o zatrzymaniu lub utrzymania silnika w ruchu)
  • możemy dokładniej i bardziej elastycznie zaplanować, a w przypadku dedykowanych sterowników nawet zaprogramować, czynności obsługowe
  • możemy dowolnie ustawiać wartości alarmowe i dzięki temu być informowani z wyprzedzeniem o niebezpiecznych zmianach w silniku.

Proponuję rozważenie powyższych kwestii i ewentualny kontakt. Mamy możliwość demonstracji i szerszego omówienia różnych systemów. Serdecznie zapraszam.