Septonix

8,00 

SEPTONIX 100 ml to 70% roztwór alkoholu Izopropylowego, z dodatkiem nadtlenku wodoru, oraz gliceryny

Kategoria:

Opis

SEPTONIX niszczy otoczkę ochronną wirusa, eliminuje z powierzchni również bakterie oraz grzyby.

SEPTONIX jest środkiem bezpiecznym o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Użycie jest bardzo proste, należy niewielką dawkę wylać na dłoń, a następnie wcierać w skórę obu dłoni i nadgarstków przez dłuższą chwilę.

Ważne! Zgodnie z wytycznymi urzędowymi, zawartość substancji czynnych, na etykiecie środka biobójczego, musi być podana w jednostkach metrycznych

Chronić przed dostępem dzieci. Spożywanie grozi zatruciem.

Środki Ostrożności
W przypadku spożycia zawiadomić lekarza lub ośrodek zatruć / w przypadku dostania się do oczu płukać i zawiadomić lekarza, jeśli są soczewki kontaktowe zdjąć i cały czas płukać.

Nie zawiera BUTANONU (MEK-METYLOETYLOKETONU)