Wykonanie rozdzielni 230VAC

Wykonaliśmy rozdzielnię 230VAC, zawierającą:

  1. Zabezpieczenie główne – różnicowo-prądowe z modułem nadprądowym 16A
  2. 2 x dwupolowe zabezpieczenia nadprądowe 10A i 6A, obwodów wyjściowych
  3. Obudowa w klasie IP67