Katalog usług działu MARINE

Silniki

stacjonarne i zaburtowe, przekładnie i ich instalacje

 • obsługa sezonowa
 • chemiczne czyszczenie układów paliwowych (wtryskowych, zasilania i zbiorniki)
 • obsługa okresowa zgodnie z instrukcją producenta
 • naprawy i remonty
 • instalacja
 • doradztwo techniczne
 • zaopatrzenie (części i materiały eksploatacyjne)

Urządzenia pokładowe

windy kotwiczne, rolery elektryczne, ogrzewanie, instalacje wody

 • obsługa bieżąca zgodnie z instrukcją producenta
 • naprawy i remonty
 • montaż i podłączenie
 • dobór i projekty

Urządzenia nawigacyjne

urządzenia i systemy

 • dobór
 • montaż i podłączenie
 • budowa sieci instrumentów
 • naprawa

Instalacje elektryczne

oświetlenie użytkowe i nawigacyjne oraz inne urządzenia

 • obliczenia i projekty
 • montaż i wykonanie
 • naprawy